Individueel

De werkwijze is veranderd ten opzichte mijn eerdere praktijk. Er is op dit moment een wachtlijst en langdurige trajecten zijn niet mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden door het contactformulier in te vullen.

Therefore, we do not lose heart.
Even though our outward man is
perishing, yet the inward man is
being renewed day by day.

Corinthians 4:16