Van jongs af aan keerde ik dieper naar binnen. Door te schrijven doorgrondde ik mijzelf en het leven.

Tijdens het schrijven, gebeurde er op mijn 15e iets, waardoor mijn wereldbeeld compleet kantelde. Er was een ruimere realiteit, met een nieuw perspectief en een diepere waarneming. Van hieruit bleek ik mensen te kunnen helpen, die vanzelf op mijn pad kwamen en anderen doorverwezen. Ik wilde toen vooral “normaal” zijn en wist niet dat dit 10 jaar later mijn werk zou zijn.

Na het behalen van mijn VWO diploma deed ik een Bachelor Bedrijfscommunicatie en een Master Strategisch HRM. Ik liep stage in het buitenland en zocht het geluk in de wereld door te reizen. Ondertussen bleef ik vrijwel elke dag in mijn dagboek schrijven. Het voelde in die tijd alsof ik twee levens tegelijk had; het leven in de buitenwereld en mijn diepe geestelijke pad van binnenuit.

Dat geestelijke pad was eenzaam. Ik veranderde op mijn 15e van binnenuit compleet, maar mijn omgeving bleef grotendeels hetzelfde. Bijna elke dag schrijven en in stilte zijn was mijn manier om “het nieuwe”, dat haaks stond op mijn oude wereldse leven, te integreren. Het indalen van dit nieuwe, heeft uiteindelijk ruim 15 jaar geduurd. 

Na mijn studies dacht ik als organisatieadviseur te gaan werken, maar het liep anders. Mijn vriend zag mij net wat vaak en op uiteenlopende plekken spontaan “sessies” hebben. Hij raadde het me aan om een site te maken. Het was meteen druk en de sessies bleken mijn ware werk te zijn. 

Vanaf 2014 werk ik naast Rens Hendriks op de Sloetstraat in Nijmegen. Sindsdien is er een diepere eenheid met onze ware werkelijkheid, in lijn met God als bron. Van hieruit ontstaan de sessies en worden wij van binnenuit nieuw. Ik ben dankbaar dat ik dit werk mag doen.

my true riches are not of this world
it is to have found the gate to heaven
deeply from within
i am thankful for my suffering
as a reminder to surrender
i am not afraid of, nor defined by
the perils of this world
for I am God’s beloved
- forever