Als kind heb ik veel meegemaakt waardoor ik mensen observeerde en me afvroeg wat hen bewoog. Vanaf mijn pubertijd keerde ik dieper naar binnen en stelde ik mezelf levensvragen. Eerlijk zijn naar mezelf en anderen, hielp om vrijer te worden.

Sinds jonge leeftijd kwamen er soms mensen op mijn pad die schijnbaar geholpen werden en anderen doorverwezen. Ik heb een universitaire bachelor en master (MSc, bestuurs- en organisatiewetenschappen, USBO) gedaan, omdat ik dacht dat ik als trainer/adviseur in het bedrijfsleven zou gaan werken. 

Het liep anders en op mijn 25e begon ik een praktijk. Ik geloof in de levende persoonlijke relatie met God, via Jezus en met de Heilige Geest als levende kracht. Dit is de bron van mijn werk, waardoor er diepe heling en verlossing kan plaatsvinden. 

Now faith, hope, and love
remain – these three things –
and the greatest of these is love.

- 1 Corinthians 13:13